Autor Téma: Nezákonné odvolání přítele Karase.  (Přečteno 1544 krát)

janssen

 • Newbie
 • *
 • Příspěvků: 3
  • Zobrazit profil
Nezákonné odvolání přítele Karase.
« kdy: Leden 16, 2018, 22:02:42 »

Hezký večer Toníku, tiskem proběhla zpráva o velkém pochybení vůdce domažlického spolku a o zrušení jeho vykonstruovaného procesu Řídícím výborem. Mohl by jsi čtenářům fóra popsat co tomu ve skutečnosti předcházelo? Někteří čelní představitelé Domažlic totiž o tobě mluví v tom stylu, že je třeba ti přistřhnout křidýlka a podobně, ale my poctiví holubáři tě máme za Jánošíka, který se nebojí nastavit vlastní krk a chce pro oblast jen dobro a to ve stylu kdy se členové Domažlického spolku nebudou bát přijímat nabízené dotace. Díky za info J.


Českomoravský svaz chovatelů
poštovních holubů
ŘV ČS CHPH
Z á p i s
ze schůze ŘV ČS CHPH konané 12. 1. 2018 v Hluku
Přítomni: V. Špilar, JUDr. P. Opatrný, J. Filipi, V. Hrudka, J. Bastl, J. Jakubec
za RK ČS CHPH: P. Lundák
Omluven: J. Kroupa
1) Bylo projednáno odvolání Antonína Karase proti jeho odvolaní z funkce místopředsedy OS Domažlice, které proběhlo na konferenci OS Domažlice dne 18.11.2017. S ohledem na administrativní pochybení před projednáváním uvedeného odvolání z funkce místopředsedy rozhodli členové ŘV zrušit usnesení konference OS Domažlice ze dne 18.11.2017 ve výroku o odvolání Antonína Karase z funkce místopředsedy OS a vrátit zpět konferenci OS Domažlice k dalšímu projednání.

Kírtanananda dás

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Příspěvků: 21
 • Kde můžu pomůžu a kde nemůžu nepřekážím.
  • Zobrazit profil
Re:Nezákonné odvolání přítele Karase.
« Odpověď #1 kdy: Leden 17, 2018, 00:07:02 »
Haribol Janssen, níže najdeš k přečtení vše potřebné co předcházelo mému nezákonnému vyhození z místa úředníka OS Domažlice, velice ponižujícím způsobem, jakým by se charakterní funkcionáři jakékoliv OS nikdy neměli chovat ke svým členům, natož funkcionářům!!!https://www.dropbox.com/sh/mts6r1eqewxuo4o/AAAr5uLwItJCQ2Kz12tXiPTha?dl=0Řídící výbor Českého spolku CHPH
K rukám předsedy
Václav Špilar
Tymákov 189
33201

Věc: Stanovisko k jednání Revizní Komise (dále jen RK) OS CHPH Domažlice ze dne 17.12.2017

Vážení přátelé, obracím se na Řídící výbor Českého spolku CHPH (dále jen řv.) jako na odvolací orgán Spolku a žádám o prošetření mého nezákonného odvolání z funkce místopředsedy OS CHPH Domažlice dne 18.11.2017. Dne 17.12.2017 vydala RK OS Domažlice níže uvedené zamítavé stanovisko, ke kterému př. Karas napsal dne 2.1.2018 stanovisko které níže přikládám i s dopisem RK OS Domažlice.

Ve Vilémově dne 2.1.2018, Karas Antonín, Vilémov 1564, 34701 Tachov

K rukám výboru a revizní komise OS CHPH Domažlice
Adresa:
Pavel Echtner
Zahořany čp. 39,       
344 01 Domažlice


Stanovisko k jednání RK OS CHPH Domažlice ze dne 17.12.2017

Dne 28.12.2017 jsem obdržel zamítavé stanovisko revizní komise OS CHPH Domažlice, které vyvolalo úsměv na mé tváři a to hned z několika důvodů.

1)   Revizní komise (dále jen RK) nemá argumenty na vyvrácení argumentů př. Karase, a proto lstivě a neodůvodněně argumenty př. Karase ZAMÍTLA.

2)   RK opět NEODŮVODNĚNĚ napadá př. Karase ze sekundárních výpadů proti vedení OS Domažlice a přitom neuvádí ani jeden jediný příklad takovéhoto jednání př. Karase, jelikož má obavy že její argumenty jsou velice slabé až ŽÁDNÉ.

3)   Pokud si RK představuje demokratické jednání výboru tak, že vše vyřeší mocensky a zamítavou silou, je na velikém OMYLU, neboť v Českomoravském svazu CHPH jsou ještě vyšší demokratické orgány, které umí jednat v souladu se Stanovamy Svazu a měly by vynést závěr, že př. Karas Antonín byl dne 18.11.2017 na konferenci odvolán z funkce místopředsedy OS Domažlice nezákonnou cestou, která je popsána v mých dřívějších dopisech.

4)   Pokud by RK pracovala opravdu v náladě „Kdo přijme funkci voleného orgánu, je povinen ji vykonávat s péčí řádného hospodáře. Kdo jedná s péčí řádného hospodáře jedná:
1) pečlivě
                        2) s potřebnou odborností, znalostí
3) v dobré víře
4) loajálně-tj. v obhajitelném zájmu osob, za něž jedná

Tyto předpoklady musí být splněny zároveň tudíž (kumulativně). Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře poruší také ten, kdo nekoná, ačkoli konat měl a mohl. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře poruší také ten, kdo převzal funkci, ačkoli věděl či mohl vědět, že na ni nebude stačit. Člen voleného orgánu odpovídá za škodu, kterou při výkonu funkce způsobí.“…..
…musela by najít mnoho nedostatků na které př. Karas jednající s péčí řádného hospodáře upozornil, ale vedení OS Domažlice to pojalo jako výpady či napadání členů výboru!4)   Uvedu několik z důkazů, že revizní komise nejednala s péčí řádného hospodáře a její závěr bude muset být posouzen i vyššími orgány Svazu. Jak je možné, že RK nenašla do očí bijící fakt kdy př. Voneš již několik let zasahuje a upravuje zápisy tajemníka př. Echtnera a tím uvádí i jeho do problémů, neboť př. Voneš úmyslně zkresluje a upravuje zápisy k obrazu jaký on potřebuje!
Co ale říkají Stanovy Svazu na údaj, který si může RK kdykoliv přečíst a to (Zkontroloval, doplnil a upravil: předseda OS CHPH Domažlice př. Ivan Voneš), což je téměř u každého zápisu z výborových schůzí a konferencí??? RK zapomněla že je zde právě proto,aby odkrývala takovéto nedostatky na které př. Karas upozorňuje, jelikož je v rozporu se Stanovami a dalšími předpisy Svazu aby předseda zasahoval zcela viditelně do funkcí dalších úředníků, zde konkrétně do funkce tajemníka Echtnera, který pokud by konal s péčí dobrého hospodáře, musel by na toto nezákonné jednání předsedy př. Voneše již před léty UPOZORNIT!!! Všimla si RK toho faktu, že př. Voneš v tomto jednání i přes upozornění př. Karasem pokračuje??? Níže uvedu skutečnost, jak př. Voneš manipuluje nezákonně se zápisem, když píše:
Citace př. Voneše
Přeprava holubů byla prováděna oslovenými přepravci a splňovala v plné míře požadavky na kvalitní přepravu.

K této větě snad jen dodat, že samochvála smrdí, a nebo tento výrok může vysloviti jen funkcionář, který nemá o kvalitní přepravě žádný přehled, což by předseda př. Voneš ze zákona mít měl! Ve zkratce několik faktů:

1)   Oslovení přepravci, ani jeden z přepravců, nebyli nalezeni v rejstříku Státní Veterinární Správy, kde jsou schválení dopravci přepravující zvířata na dlouhodobé cesty (nad 8 hodin)- osvědčení TYP2!!!
2)   Při přepravě holubů musí být zajištěna neklouzavá podlaha, ROŠTY!!!
3)   Pokud OS Domažlice ročně zaplatí za přepravu kolem 230 000 Kč, měl by dopravce dodržeti tyto pravidla:
4)   Odeslání dokladů ihned po ukončení přepravy holubů na závod
5)   Archivace přepravních dokladů 3 roky
6)   Vyhotovení faktury za přepravu a její včasné odeslání zákazníkovi
7)   Vypouštění holubů celkově za celou sezonu prováděno v rozporu se Stanovami a řády Svazu, které nařizují „oboustranné vypouštění holubů z vozidla“, nebylo dodrženo žádným přepravcem. Závody holoubat č.1 při vypouštění vstoupí dopravce startujícím holoubatům do cesty, ty se o něj zarážejí a padají k zemi!!! Závod č.4 při vypouštění dopravce nedbale jednou rukou otevírá výlety, které se otevřou jen částečně a holoubata deroucí se ven z košů si lámou křídla ve štěrbině, kterou se snaží protlačit z koše ven!!! Závod č. 5 projistotu není výlet natočen vůbec a všichni si domyslete v náladě předchozích vypouštění co se asi mohlo přihodit, jelikož nestojíte př. Vonešovi za to, aby vám sdělil, proč není vypuštění natočeno. A to jsem byl osočen z toho že jsem o př. Vonešovi řekl a napsal že je mocipán!!! Myslím, že slovo mocipán jasně vystihuje jednání př. Voneše a důkazů že je to skutečnost je mnoho!!!K bodu 1)  Proč v tomto bodě argumentace př. Karase RK nezkontrolovala ten fakt, že ani jeden z přepravců nemá oprávnění k přepravě ZVÍŘAT? Nebo snad jsou naši milovaní holoubci považováni př. Vonešem a RK za VĚCI nebo ZBOŽÍ??? Dávám vám tímto na vědomí, že pokud takto hodláte postupovat i v blízké budoucnosti, hrozí celému výboru OS Domažlice postih za týrání zvířat, dle platných zákonů!

K bodu 2)  Zde jasně hovoří veterinární nařízení: Při přepravě holubů musí být zajištěna NEKLOUZAVÁ podlaha, což nelze zajistit jinak než ROŠTY na kterých se holubi za jízdy mohou přidržovati!!! Účelem svozu na závod by mělo být dovézt na start nepoškozené závodníky a zde opět dávám na vědomí, že pokud takto hodláte postupovat i v blízké budoucnosti, hrozí celému výboru OS Domažlice postih za týrání zvířat, dle platných zákonů!

K bodu 3)  Zkontrolovala RK zda jsou v pořádku archivované faktury od přepravců a zda vůbec existují??? Toto by mělo být kontrolováno RK která chce pracovat s péčí řádného hospodáře! Věřím že příslušné orgány budou v přešetřování důslednější než naše liknavá a lhostejná RK která ZAMÍTÁ argumenty př. Karase celoplošně, aniž by je chtěla prošetřit a tudíž je zde další důkaz o tom, že RK nejedná s péčí řádného hospodáře což je proti Stanovám a Řádům Svazu, ale i Zákonům platných v ČR!

K bodu 7)  Proč se zde v tomto bodě člen RK př. Vozábal neomluvil za to že napadl př. Karase na konferenci OS Domažlice 18.11.2017 tím, že př. Voneše údajně napadá protože řekl že je mocipán??? Nebo snad nestačí RK jako důkaz to, že si př. Voneš dělá v OS Domažlice beztrestně co se mu zlíbí??? Není toto jednání předsedy př. Voneše náhodou v rozporu s dobrými mravy a proti zájmům Svazu??? Neporušuje tímto svým chováním a jednáním př. Voneš Stanovy svazu a další řády??? Zde podávám důkaz o neznalosti RK, která vůbec nereaguje na argumenty př. Karase, který zde upozorňuje na porušování Stanov a Řádů Svazu: Vypouštění holubů celkově za celou sezonu 2017 prováděno v rozporu se Stanovami a řády Svazu, které nařizují „oboustranné vypouštění holubů z vozidla“, nebylo dodrženo žádným přepravcem ani při jednom závodě. Nebo je to snad dle RK v souladu se Stanovami a Řády Svazu a př. Voneš jako jediný v republice má nějakou vyjímku o které NEVÍM??? Na tomto místě bych rád upozornil RK a výbor OS, že práce neproškolené osádky přepravce, může být též posuzována jako týrání zvířat, dle platných zákonů!

Je krásné když se př. Voneš sám přiznává ke svému nezákonnému jednání (Zkontroloval, doplnil a upravil: předseda OS CHPH Domažlice př. Ivan Voneš), ale RK to nechce vidět a přiznat veřejnosti, natož se chlapsky omluviti za nezákonné jednání proti osobě př. Karase!!! Pokud by totiž RK znala a jednala podle Stanov svazu a příslušných zákonů, nikdy by argumentaci př. Karase nezamítla, ale upozornila by výbor OS Domažlice že argumenty př. Karase jsou relevantní, významné a že př. Karas nechce nikomu škodit, ale z pozice funkcionáře a dobrého hospodáře chce a bude prosazovat, aby věci byli do budoucna napraveny a OS Domažlice mohla dál fungovat jako dobrý hospodář  který neodmítá dotace  jen proto, že není uvnitř ČISTO!!!

Letu zdar a žádný zmar

Ve Vilémově dne 2.1.2018, Karas Antonín, Vilémov 1564, 34701 TachovGauranga Nitjánanda Krišna vás opatruj aj s celou rodinou.